Ba thành viên Hội đồng quản trị Bánh kẹo Hải Hà bị phạt 180 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Hồng Thanh, ông Nguyễn Việt Hà và bà Nguyễn Thị Kim Hoa (thành viên Hội đồng Quản trị công ty).
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HHC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu HHC trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Theo đó, căn cứ kết quả giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ba ông bà trên bị phạt mỗi người là 60 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính là không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty. 

Cụ thể, ngày 5/6/2017, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kèm theo Chương trình đại hội - bao gồm cả nội dung bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Tuy nhiên tại cuộc họp ngày 14/6/2017, các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (bao gồm ông Trần Hồng Thanh - Thành viên Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên Hội đồng Quản trị, bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Thành viên Hội đồng Quản trị) đã quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp, bỏ nội dung bầu Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022 tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017) và quyết định có hiệu lực kể từ ngày 4/1/2018.


VnEconomy