6 tháng: Xử phạt vi phạm tải trọng xe hơn 152 tỷ đồng

(BĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, qua kiểm tra tải trọng xe, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt nộp kho bạc nhà nước (KBNN) 152,1 tỷ đồng. Cụ thể, các Sở GTVT đã kiểm tra 147.578 xe, trong đó có 16.861 xe vi phạm, tước 5.201 giấy phép lái xe, xử phạt nộp KBNN 139 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cục Quản lý đường bộ các địa phương đã kiểm tra 408 xe, trong đó có 399 xe vi phạm, tước 307 giấy phép lái xe, xử phạt 13,1 tỷ đồng.

Riêng tháng 6/2017, các Sở GTVT kiểm tra hơn 26.000 xe, trong đó có 2.554 xe vi phạm, tước 863 giấy phép lái xe, xử phạt nộp KBNN 25,5 tỷ đồng; các Cục Quản lý đường bộ kiểm tra 82 xe, trong đó có 77 xe vi phạm, tước 56 giấy phép lái xe, xử phạt 2,5 tỷ đồng.          

Phan Ngọc