6 tháng đầu năm 2018: ngành Thanh tra thu hồi 2.096 tỷ đồng

(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.906 kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra.
Thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam được dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh Internet
Thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam được dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh Internet

Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi và xử lý khác 2.096 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 69,4%), thu hồi 7 ha đất (đạt tỷ lệ 4,7%); xử lý hành chính 370 tổ chức và 1.146 cá nhân; khởi tố 11 vụ và 9 đối tượng.

Trong đó, TTCP thông qua thực hiện giám sát 20 đoàn thanh tra, kết thúc giám sát 10 đoàn thanh tra đã đôn đốc, kiểm tra việc xử lý về thanh tra đối với 12 kết luận thanh tra. Các cơ quan chức năng của TTCP đã thu hồi và xử lý về kinh tế 1.902 tỷ đồng; xử lý hành chính 39 tổ chức và 161 cá nhân; khởi tố 2 vụ và 7 đối tượng; đồng thời ban hành nhiều văn bản và trực tiếp đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra đối với các bộ, ngành, địa phương.

Còn thanh tra các bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.894 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 194 tỷ đồng và 7 ha đất; xử lý hành chính 331 tổ chức, 985 cá nhân; khởi tố 9 vụ và 2 đối tượng. Các địa phương được TTCP tuyên dương trong việc đôn đốc nhiều kết luận thanh tra là Nghệ An, Thừa Thiên Huế, TP.HCM, Lâm Đồng, Yên Bái…

Theo đánh giá của TTCP, trong 6 tháng đầu năm 2018, việc xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra được quan tâm thực hiện sớm, có trọng tâm, trọng điểm. Toàn ngành thanh tra đã tập trung thúc đẩy tiến độ, hoàn thiện dự thảo, ban hành, công khai kết luận thanh tra, trong đó có những cuộc thanh tra phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: thanh tra Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn Toàn Cầu; thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam…

Bích Thảo