2 hợp tác xã ký hợp đồng với Grab bị truy thu 970 triệu đồng

(BĐT) - Cục thuế TP.HCM cho biết, trong năm 2017, qua công tác thanh tra 2 hợp tác xã có ký hợp đồng kinh doanh vận tải với Grab Taxi, đơn vị này đã truy thu, phạt chậm nộp 970 triệu đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đây là kết quả thanh tra cho niên độ 2016. Hai hợp tác xã này thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh là xã viên hợp tác xã.

Cục Thuế TP.HCM cho biết, công tác quản lý thuế đối với dịch vụ vận tải Grab cho thấy, tính đến thời điểm 31/7/2018, Grab ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 1.656 tổ chức, hợp tác xã trên 6 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, chủ yếu ở các thành phố lớn, như: Hà Nội (806 tổ chức, hợp tác xã), TP.HCM (565), Đà Nẵng (211). Doanh thu của Grab trong 7 tháng năm 2018 đạt gần 190 tỷ đồng.

Cục Thuế TP.HCM đã gửi số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Grab tại các tỉnh, thành phố để các cơ quan Thuế địa phương quản lý theo quy định.

Xuân Yến