Mất 5 tháng để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

(BĐT) - Gói thầu “Mua sắm hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phúc Thọ” mất 5 tháng mới có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Trụ sở Văn phòng HĐND và UBND huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh Bích Thảo
Trụ sở Văn phòng HĐND và UBND huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh Bích Thảo

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu 2013, thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Thế nhưng, theo phản ánh của nhà thầu, Gói thầu “Mua sắm hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phúc Thọ” được mở thầu lúc 9h ngày 13/7/2015 nhưng mãi đến ngày 18/12/2015 bên mời thầu/chủ đầu tư là Văn phòng HĐND và UBND huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) mới có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu trên với nội dung các nhà thầu tham gia dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

Chậm trễ do thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kéo dài

Về quá trình đấu thầu Gói thầu trên, Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) ngày 22/7/2015 cho biết, trước khi tổ chức đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu trên đã không được đăng tải trên Báo Đấu thầu và hồ sơ yêu cầu của Gói thầu đã không được phê duyệt. Đây cũng là một nội dung kiến nghị mà nhà thầu gửi tới Báo Đấu thầu. Nhà thầu cho rằng, chủ đầu tư đã vi phạm pháp luật về đấu thầu khi chưa có văn bản phê duyệt hồ sơ yêu cầu mà đã tự ý mở thầu, bán hồ sơ yêu cầu, thu tiền bảo lãnh dự thầu của nhà thầu.

Báo cáo thẩm định nêu trên cũng cho biết, thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu của Gói thầu là từ 8h ngày 3/7 đến 9h ngày 13/7/2015. Có 5 nhà thầu đã đến mua hồ sơ yêu cầu nhưng chỉ có 4 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất gồm: Công ty CP Thương mại và Đầu tư công nghệ Anh Em; Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Arkad Việt Nam; Liên danh BMT Việt Nam - ĐH và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển thương mại Việt Hưng.

Đơn vị được lựa chọn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất là Công ty CP Tư vấn đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội. Tổng hợp kết quả thẩm định, Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội đã thống nhất hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu trên; đồng thời kiến nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo nội dung hủy thầu với lý do “tất cả hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ yêu cầu”.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu về sự chậm trễ (hơn 5 tháng kể từ ngày mở thầu (13/7/2015) và gần 5 tháng kể từ ngày có Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội (22/7/2015)) trong việc phê duyệt và ra thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu trên, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Phúc Thọ cho biết, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất nhưng trong đó có tới 3 nhà thầu đưa ra giá dự thầu vượt giá gói thầu, nhà thầu còn lại có giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 200 triệu đồng. Sau khi có Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội, do vẫn chưa yên tâm và vẫn chưa có đủ cơ sở để chủ đầu tư ra quyết định hủy thầu nên Văn phòng UBND huyện Phúc Thọ đã gửi các hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phúc Thọ (được cho là có nhiều kinh nghiệm) để thẩm định thêm về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu. Sau khi có kết quả thẩm định ở các cơ quan khác nhau thì UBND huyện Phúc Thọ mới có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Tư vấn đấu thầu không đủ năng lực

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Nguyễn Văn Tuấn cũng thừa nhận, thời gian thẩm định kéo dài đã khiến việc ra quyết định bên mời thầu không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu bị chậm trễ.

“Qua giới thiệu, Văn phòng HĐND và UBND Huyện đã chọn Công ty CP Tư vấn đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội làm đơn vị tư vấn đấu thầu, tuy nhiên trong quá trình tổ chức đấu thầu và chấm thầu, Văn phòng nhận ra đơn vị tư vấn này không đủ năng lực. Do không yên tâm về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất của đơn vị tư vấn, chủ đầu tư đã gửi kết quả lựa chọn nhà thầu đến một số cơ quan để thẩm tra”, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, chủ đầu tư đã trả lại số tiền bảo lãnh dự thầu là 20 triệu đồng cho các nhà thầu tham dự và điều này cũng đã được nhà thầu xác nhận. Và sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu với nội dung không có nhà thầu trúng thầu (hủy thầu), Văn phòng HĐND và UBND huyện Phúc Thọ đã tiếp tục thông báo mời thầu Gói thầu trên Báo Đấu thầu với nội dung thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu Gói thầu là từ 8h ngày 28/12/2015 - 8h ngày 5/1/2016.

Tuy nhiên, do Gói thầu không lựa chọn được nhà thầu thực hiện trong năm 2015, phải kéo dài sang năm 2016 nên chủ đầu tư phải báo cáo cấp trên về việc thu xếp nguồn vốn để thực hiện gói thầu này trong năm 2016. Vì thế, hiện chủ đầu tư đã có văn bản hủy thông báo tiếp tục mời thầu Gói thầu trên và chờ ý kiến của cấp trên về việc thu xếp nguồn vốn thực hiện Gói thầu rồi mới đăng lại thông báo mời thầu. Với “đơn vị tư vấn bị chọn nhầm”, chủ đầu tư cũng đã làm biên bản thanh lý hợp đồng và dự kiến sẽ chọn một đơn vị tư vấn khác có đủ năng lực.

Bích Thảo