(BĐT) - Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ của Công ty CP Phân bón Bình Điền, doanh nghiệp này ước  doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý I/2019 đạt 1.004 tỷ đồng và 7 tỷ đồng, giảm tương ứng 26% và 86% so với cùng kỳ 2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Về kế hoạch kinh doanh quý II/2019, Phân bón Bình Điền đặt kế hoạch doanh thu 1.936 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 102 tỷ đồng. Sản lượng sản xuất dự kiến 185.959 tấn và sản lượng tiêu thụ 203.254 tấn.

Cả năm 2019, Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.280 tỷ đồng, lãi trước thuế hợp nhất 290 tỷ đồng, giảm lần lượt 3% và 7% so với năm ngoái.