(BĐT) - Với việc quyết liệt, kiên trì khắc phục những điểm nghẽn, khơi thông sản xuất, hiệu quả công tác quản trị được phát huy, cùng sự hỗ trợ từ giá dầu tích cực, trong 4 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã hoàn thành vượt mức cao so với kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu được giao.
Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ sáng ngày 7/5/2021

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra công tác bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Đạm Phú Mỹ sáng ngày 7/5/2021

Nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng cao

Trong bối cảnh giá dầu diễn biến thuận lợi, Petrovietnam chủ trương đẩy sản lượng khai thác dầu bù đắp sản lượng khí thấp do huy động của thị trường kém. Do đó, sản lượng khai thác quy dầu tháng 4 vượt 7% kế hoạch. Lũy kế 4 tháng, sản lượng khai thác quy dầu vượt 1% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất ước đạt 124,42 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch 4 tháng và bằng 35% kế hoạch năm, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 4 tháng ước đạt 15,42 nghìn tỷ đồng, gấp 2,5 lần kế hoạch 4 tháng và bằng 94% kế hoạch năm, gấp 2,46 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, vượt cao so với kế hoạch 4 tháng cũng như cùng kỳ năm 2020.

Tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh (SXKD) ổn định, có 17/22 đơn vị có lợi nhuận, nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Các dự án đầu tư của Petrovietnam tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Ngày 7/4 vừa qua, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings đã nâng triển vọng xếp hạng của Petrovietnam từ “Ổn định” lên “Tích cực” và đánh giá mức xếp hạng Hồ sơ tín dụng độc lập (SCP) của Petrovietnam ở mức “BB+”, xếp hạng tín nhiệm nợ dài hạn bằng ngoại tệ (IDR) ở mức “BB”.

Đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn, thông suốt

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Petrovietnam về việc cập nhật, hoàn thiện các giải pháp ứng phó Covid-19 và diễn biến giá dầu thô, ngay từ đầu năm 2021, các đơn vị thành viên trong Tập đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Nhờ đó, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Tập đoàn không có trường hợp nào nhiễm Covid-19. Các đơn vị trong Tập đoàn đang theo dõi chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng và đảm bảo các giải pháp ứng phó theo các kịch bản khác nhau, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đảm bảo an toàn, ổn định, không gây gián đoạn hoạt động SXKD.

Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo khối thăm dò khai thác tập trung đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác; tiếp tục có giải pháp chặn đà suy giảm và gia tăng sản lượng khai thác, đồng bộ với việc gia tăng trữ lượng; tiếp tục rà soát chi phí, tăng cường quản trị để giảm giá thành sản xuất, tăng hiệu quả khai thác. Các doanh nghiệp phân bón tận dụng cơ hội thị trường thuận lợi đẩy mạnh sản xuất, tăng khả năng tiêu thụ khí...

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị: Tập trung đánh giá các rủi ro, biến động của tình hình dịch bệnh để cập nhật, triển khai các giải pháp ứng phó, cũng như định hướng quản trị, điều hành hoạt động SXKD; tiếp tục theo dõi, đánh giá các yếu tố vĩ mô, tình hình tỷ giá, lạm phát để đánh giá các nguồn lực tài chính của Tập đoàn cho hoạt động SXKD; tập trung đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, hiệu quả, sẵn sàng tận dụng các cơ hội thị trường; nghiêm túc thực hiện tiết giảm, tối ưu chi phí, phân tích biến động chi phí và biến động doanh thu để có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục tăng cường hiện thực hóa các chuỗi liên kết trong toàn Tập đoàn…