Tài sản hợp nhất tính đến cuối năm của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam giảm 7% sau kiểm toán, xuống còn 61.770 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính vừa được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX) công bố, tổng tài sản tính đến cuối năm của công ty mẹ tăng hơn 320 tỷ đồng sau kiểm toán. Trong khi đó, tài sản hợp nhất lại giảm đến 4.781 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, xuống còn 61.770 tỷ đồng. Đây là khoản mục chênh lệch lớn nhất giữa hai báo cáo tính theo giá trị tuyệt đối.

Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết, nguyên nhân chính khiến tài sản giảm đột biến là do trình bày lại khoản đầu tư vào ba công ty con theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, tập đoàn giảm tỷ lệ sở hữu tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex xuống 40,95% sau khi doanh nghiệp này phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Xây lắp I và Xây lắp III cũng giảm xuống dưới 50% do tập đoàn rút người đại diện vốn khỏi Hội đồng quản trị.

Điều chỉnh này kéo theo vốn chủ sở hữu cuối kỳ của tập đoàn giảm 875 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, xuống còn 23.383 tỷ.

Năm 2017, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 153.697 tỷ đồng, tăng hơn 30.000 tỷ đồng so với năm ngoái. Kinh doanh xăng dầu tiếp tục dẫn đầu tỷ trọng đóng góp doanh thu với hơn 89%. Phần còn lại đến từ dịch vụ vận tải, sản phẩm hóa dầu, gas, bảo hiểm…

Giá dầu thế giới liên tục tăng khiến tăng trưởng giá vốn bán hàng cao hơn doanh thu khoảng 5%. Đồng thời, một số giai đoạn thuế suất nhập khẩu bình quân mặt hàng xăng trong giá cơ sở thấp hơn mức thuế suất nhập khẩu thực tế. Đây là hai trong số nhiều nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của tập đoàn chỉ đạt 3.911 tỷ đồng, giảm đến 24% so với năm ngoái.

Một số lĩnh vực kinh doanh khác như nhiên liệu bay, nhựa đường… đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận, nhưng có xu hướng chững lại do tăng trưởng cao trong những năm trước hoặc không hội tụ được các yếu tố thuận lợi so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lợi nhuận trong công ty liên doanh Castrol BP-PETCO Việt Nam giảm 24% do phát sinh khoản phải nộp từ chênh lệch thuế suất ưu đãi. Đây là doanh nghiệp chiếm khoảng 90% lợi nhuận trong nhóm công ty liên doanh liên kết của tập đoàn.

Theo Vnexpress