(BĐT) - Theo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tại ĐHĐCĐ thường niên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) diễn ra ngày 26/4, Petrolimex đặt chỉ tiêu sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất là 12.218.000 m3/tấn; doanh thu hợp nhất là 135.200 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư là 3.460 tỷ đồng; chia cổ tức tối thiểu là 12% trong năm 2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2020, doanh thu của Petrolimex vẫn đạt 123.919 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 1.414 tỷ đồng, hoàn thành 90% kế hoạch năm. Petrolimex tiếp tục triển khai việc tái cấu trúc các tổng công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn để thực hiện mục tiêu gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh.