• Khó thu hồi đất PETIMEX đã bán trước thềm IPO

    03/07/2020 10:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện phương án sử dụng đất của Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX).

chuyên đề

Kết nối đầu tư