(BĐT) - Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) cho biết sẽ phát hành hơn 39,6 triệu cổ phiếu để tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/3. Thời gian phát hành chưa được công bố.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020. Hết năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là gần 974 tỷ đồng.

Dự kiến sau phát hành, Công tyt sẽ có 435,7 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng với vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.961 tỷ đồng lên 4.357 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt tăng 15% và 40% so với năm trước, đạt 3.911 tỷ đồng và hơn 1.220 tỷ đồng. Kết quả này đã giúp doanh nghiệp hoàn thành trên 100% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.