(BĐT) - Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thực hiện trong quý I/2021.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành hơn 39,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 396 tỷ đồng. Đây là loại cổ phiếu không hạn chế chuyển nhượng, tỷ lệ 10%.

Nguồn vốn phát hành lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính 9 tháng năm 2020 đã được kiểm toán. Được biết, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PDR tính đến 30/9/2020 hơn 732 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.498 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2019; lãi sau thuế đạt 718 tỷ đồng, tăng 78,6%. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.