(BĐT) - Kể từ ngày 01/07/2019, PC Khánh Hòa chính thức vận hành phần mềm một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính cấp điện từ lưới trung áp trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.
Một số hình ảnh thi công lưới điện trung áp tại Khánh Hòa

Một số hình ảnh thi công lưới điện trung áp tại Khánh Hòa

Theo đó, PC Khánh Hòa và các điện lực trực thuộc sẽ phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết các thủ tục đầu tư cấp điện cho khách hàng có nhu cầu sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo cơ chế một cửa liên thông, bao gồm: Cấp điện qua lưới trung áp do điện lực đầu tư và cấp điện qua lưới trung áp do khách hàng đầu tư.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng điện đấu nối lưới điện trung áp có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký mua điện qua các hình thức như: nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của các đơn vị điện lực; nộp trực tuyến trên các website Tổng công ty Điện lực miền Trung EVNCPC: https://cskh.cpc.vn, website của PC Khánh Hòa: https://pckhanhhoa.cpc.vn hay website của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa:  https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Bộ phận một cửa của đơn vị điện lực sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng cụ thể thủ tục cấp điện, cách thức thực hiện. Sau khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ, đơn vị sẽ in biên nhận hồ sơ giao khách hàng. Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp điện qua lưới trung áp do ngành điện đầu tư là 28 ngày và do khách hàng đầu tư sẽ là 15 ngày làm việc.