(BĐT) - PC Khánh Hòa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 .và phương hướng hoạt động năm 2020.
PC Khánh Hòa: Tổng doanh thu đạt hơn 5.415 tỷ đồng năm 2019

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, trong năm qua nhưng với nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV, PC Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo cổ tức cho cổ đông, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và vận hành lưới điện an toàn, ổn định.

Trong năm, tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Khánh Hòa đạt 2.502 triệu kWh, bằng 100,5% kế hoạch; tỷ lệ tổn thất điện năng còn 4,07%, giảm 0,31% so với cùng kỳ năm trước; giá bán điện bình quân hơn 2.072 đồng/kWh. Tính đến hết tháng 12/2019, PC Khánh Hòa có 41.037 hợp đồng mua bán điện. Tổng doanh thu toàn công ty đạt hơn 5.415 tỷ đồng, đạt 104,32% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 78,36 tỷ đồng, đạt 153,65% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 71,61 tỷ đồng, đạt 143,22% kế hoạch.

Năm 2020, PC Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: điện thương phẩm tăng 0,8% so với năm 2019; tỷ lệ tổn thất điện năng bằng hoặc thấp hơn 4,02%; dư nợ tiền điện dưới 5 tỷ đồng hàng tháng và cả năm; lợi nhuận sản xuất điện đạt 1% trên vốn điều lệ; lợi nhuận ngoài sản xuất điện trên 50 tỷ đồng…

Nhân dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã khen thưởng 2 tập thể, 9 cá nhân; Tổng Công ty Điện lực miền Trung khen thưởng 4 tập thể, 48 cá nhân thuộc PC Khánh Hòa.