(BĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và phong trào ‘Chống rác thải nhựa’ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) đã tăng cường những hoạt động thiết thực, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong toàn Công ty về tác hại của rác thải nhựa và chung tay giải quyết vấn đề này.
Bình thủy tinh đã được sử dụng thay cho chai nhựa trước đây tại PC Khánh Hòa trong các cuộc họp

Bình thủy tinh đã được sử dụng thay cho chai nhựa trước đây tại PC Khánh Hòa trong các cuộc họp

Từ tháng 9/2019, PC Khánh Hòa đã thực hiện sử dụng bình và ly thủy tinh thay thế cho chai nước nhựa dùng một lần, phục vụ tại tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo…

Bên cạnh đó, PC Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi CBCNV về tác hại của rác thải nhựa, về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, và từ thực tế hiện nay cần phải sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa …. Công ty luôn  khuyến khích, kêu gọi mỗi CBCNV trong đơn vị tăng cường vận động người thân trong gia đình không sử dụng chai nhựa và túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt hằng ngày.

Đây cũng là một trong những hoạt động vì cộng đồng mà đơn vị đã và đang thực hiện trong năm 2019 cũng như trong nhiều năm qua.