(BĐT) - Công ty CP Pin Ác quy Miền Nam (mã chứng khoán PAC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.

Theo đó, trong quý II/2021, PAC ghi nhận doanh thu đạt 753,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 41,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 47,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.634,4 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 106,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81,4 tỷ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 54,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 11,9% so với đầu năm lên 2.686,7 tỷ đồng.