(BĐT) - Công ty CP Pin ắc quy miền Nam (mã chứng khoán: PAC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh quý III/2021.

Theo đó, Công ty đặt kế hoạch trong quý III/2021 với doanh thu là 876 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 40 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,8% và giảm 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu là 2.804 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 146 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 9,3% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Trước đó, quý II/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 753,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 41,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 47,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.634,4 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 106,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81,4 tỷ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước.