Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt đối với ông Vương Đình Huệ về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.
Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 891 NQ-UBTV/QH14 về việc chuyển sinh hoạt đối với ông Vương Đình Huệ từ Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội từ ngày 10/2/2020.

Trước đó, ngày 7/2, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vương Đình Huệ, Phó thủ tướng Chính phủ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay ông Hoàng Trung Hải (được phân công làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII).

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957, tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông là Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế.

Trước tháng 7/2001, ông là giảng viên rồi giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính).Từ tháng 7/2001 - 6/2006: Ông được giao giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đảng ủy viên Đảng bộ khối kinh tế Trung ương. Từ tháng 7/2006 - 8/2011: Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Trong giai đoạn từ tháng 8/2011 - 12/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Tới tháng 12/2012, sau khi Ban Kinh tế Trung ương được tái lập, ông được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội XII của Đảng, ông được Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tới tháng 4/2016, Quốc hội đã phê chuẩn ông Vương Đình Huệ làm Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Đến tháng 6/2016, Quốc hội khóa XIV, tiếp tục phê chuẩn ông Vương Đình Huệ làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 1527/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Vương Đình Huệ được phân công giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực như: Kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước; dự báo và chính sách điều hành kinh tế vĩ mô; Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước…/.

Theo Tổ Quốc