Ông Hồ Hùng Anh tái đắc cử Chủ tịch HĐQT Techcombank nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, đồng thời ngân hàng đặt mục tiêu đạt lợi nhuận 11.750 tỷ đồng trong năm 2019.
Tại Đại hội, HĐQT Techcombank đã đưa ra các mục tiêu chính của đại hội, bao gồm lợi nhuận dự kiến trước thuế (PBT) là 11.750 tỷ đồng cho năm 2019, tương ứng với mức tăng trưởng 10%.

Tại Đại hội, HĐQT Techcombank đã đưa ra các mục tiêu chính của đại hội, bao gồm lợi nhuận dự kiến trước thuế (PBT) là 11.750 tỷ đồng cho năm 2019, tương ứng với mức tăng trưởng 10%.

Ngày 13/4 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019. Toàn bộ các tờ trình và kế hoạch chiến lược của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã được các cổ đông thông qua với đa số phiếu tán thành.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Techcombank 2019, các cổ đông đã nhất trí với kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên qua Chương trình ESOP.

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng đã đồng thuận với kế hoạch của Techcombank tiếp tục giữ lại lợi nhuận để đầu tư vào các sáng kiến giúp tăng vốn chủ sở hữu và tạo đà cho tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lại. Đây là chiến lược đã tạo nên sự thành công cho ngân hàng khi giúp tăng vốn chủ hữu gấp 3 lần trong vòng 3 năm vừa qua, và đưa Techcombank trở thành một trong hai ngân hàng Việt Nam đầu tiên gia nhập Câu lạc bộ 10.000 tỷ đồng.

Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết vừa trải qua năm 2018 kinh doanh rất tích cực với lợi nhuận đạt hơn 10.660 tỷ đồng, tăng 32,7% so với 2017 và vượt 6,6% so với kế hoạch đề ra.

Với kết quả lợi nhuận trước thuế trên 10.600 tỷ, sau khi trích lập các quỹ, Techcombank còn lại 10.286 tỷ đồng có thể phân phối cho cổ đông, tuy nhiên ngân hàng sẽ không chia cổ tức mà giữ lại để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank cho biết ngân hàng muốn giữ lại lợi nhuận để củng cố vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo các yêu cầu về vốn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) như Basel II và tăng cạnh tranh trên thị trường.

Tại Đại hội, HĐQT cũng đưa ra các mục tiêu chính của đại hội, bao gồm lợi nhuận dự kiến trước thuế là 11.750 tỷ đồng cho năm 2019, tương ứng với mức tăng trưởng 10%. Ngoài ra, ngân hàng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 375.821 tỷ đồng và số dư tín dụng là 245.366 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng lần lượt là 17% và 13% so với 2018. Đồng thời, ngân hàng cũng lên kế hoạch để đảm bảo giữ tỉ lệ nợ xấu nhóm 3-5 ở mức dưới 2,5%.

Về nhân sự, 2019 là năm kết thúc nhiệm kỳ cũ của HĐQT và Ban kiểm soát Techcombank nên đại hội lần này ngân hàng cũng đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2019 – 2024.

Theo danh sách các ứng cử viên vào HĐQT nhiệm kỳ mới có ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang, ông Nguyễn Thiều Quang, ông Nguyễn Cảnh Sơn, ông Đỗ Tuấn Anh, ông Lee Boon Huat, ông Saurabh Narayan Agarwal và ông Nguyễn Nhân Nghĩa (ứng cử thành viên độc lập). Như vậy có 2 người mới gia nhập HĐQT nhiệm kỳ này là ông Saurabh Narayan Agarwal và ông Nguyễn Nhân Nghĩa trong khi ông Nguyễn Đoan Hùng, thành viên HĐQT độc lập hiện tại của Techcombank sẽ rút lui.

Theo đó, các cổ đông cũng đã nhất trí bầu chọn 8 thành viên mới của Hội đồng quản trị và 3 thành viên mới của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Hồ Hùng Anh tái đắc cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Hội đồng quản trị mới sẽ tiếp tục triển khai thực hiện mô hình kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm, đầu tư vào công nghệ để phát triển nền tảng số và phân tích dữ liệu lớn, hoàn thành và nâng cao báo cáo tài chính, năng lực quản trị rủi ro dựa trên thông lệ trong nước và quốc tế, giúp ngân hàng đạt mức xếp hạng tín nhiệm cao từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới.

Theo Dân trí