(BĐT) - Nếu một dự án đầu tư sai thì sẽ phải truy lại từng khâu: khâu tham mưu, khâu thẩm định, khâu phê duyệt. Khâu nào làm sai đến đâu thì phải chịu trách nhiệm đến đó, không chỉ dồn trách nhiệm cho khâu phê duyệt cuối cùng.

Đây là ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) khi bày tỏ quan điểm về quy định “chỉ có cơ quan làm oan cuối cùng trong quy trình tố tụng hình sự và công chức của cơ quan này mới phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho ngân sách nhà nước” được quy định tại Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Theo đại biểu Thủy, một nền tư pháp có trách nhiệm là nền tư pháp không để người nào gây ra oan đứng ở vòng ngoài.