(BĐT) - Ngày 22/1 tới, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (mã chứng khoán: HTL) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 20%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Với khối lượng chứng khoán đang lưu hành và niêm yết là 12 triệu cổ phiếu, Công ty dự kiến chi 24 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 14/2/2020.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng năm 2019, Công ty ghi nhận 599 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt hơn 21 tỷ đồng, tăng mạnh so với 9 tháng năm 2018.