(BĐT) - Theo báo cáo tài chính bán niên 2021 được Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tổng công ty đạt 1.236 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đi cùng với sụt giảm doanh thu, tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm từ 278,7 tỷ đồng xuống còn 209,9 tỷ đồng. Kết quả, Sagri lãi trước thuế 36,7 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch năm 2021 và bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Sagri đạt 3.317 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 36%, tương đương 1.203 tỷ đồng. Số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Sagri ở mức 1.288 tỷ đồng.