(BĐT) - Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt.

Cụ thể, quý III/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 102,79 tỷ đồng, tăng 90,81%; lợi nhuận sau thuế đạt 97,91 tỷ đồng, tăng 115,57% so với quý III/2019.

Trong cơ cấu doanh thu, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 90,41 tỷ đồng, tăng hơn 109% so với cùng kỳ; doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ tăng nhẹ, lên hơn 11 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của NTC là hơn 4.179 tỷ đồng, tăng 18,12% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm khá sâu từ hơn 541 tỷ đồng xuống chỉ còn 8,24 tỷ đồng; trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp hơn 2 lần, đạt hơn 1.521 tỷ đồng.