(BĐT) - Ngày 19/7 tới, Công ty CP Nông Súc sản Đồng Nai (Dolico, mã chứng khoán: NSS) sẽ chốt danh sách chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 82,96%. Thời gian thanh toán vào ngày 30/7.

Với hơn 10,26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 85,15 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với mục tiêu doanh thu đạt 270 tỷ đồng, trong đó đề ra sản lượng heo thịt kỳ vọng đạt 4.200 tấn cả năm; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng hơn 43,3 tỷ đồng, giảm 68% so với thực hiện năm 2020. Mức cổ tức năm 2021 dự kiến tối thiểu 30%.

Kết thúc quý I, Công ty đạt tổng doanh thu là 87,37 tỷ đồng, hoàn thành 32,3% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 30,6 tỷ đồng, hoàn thành 70,6% kế hoạch.

Sang quý II, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 69 tỷ đồng; sản lượng heo thịt đạt 1.050 tấn; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 15 tỷ đồng.