(BĐT) - Ngày 11/12 tới, Công ty CP Nông súc sản Đồng Nai (NSS - UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 10/12, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/12/2020.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành hơn 10,26 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi 41,04 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 264,22 tỷ đồng, tăng 98,1%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 110 tỷ đồng, gấp tới gần 20 lần cùng kỳ năm 2019.

Năm nay, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 219,18 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 42 tỷ đồng và 34,55 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã vượt 218,6% mục tiêu lợi nhuận cả năm.