(BĐT) - Công ty TNHH Kính chuyên biệt NSG Việt Nam và tiêu thụ các sản phẩm kính nổi vừa điều chỉnh tăng vốn đầu tư Dự án Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm kính nổi thêm 95,516 triệu USD.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi điều chỉnh, tổng vốn đầu tư của Dự án được nâng lên là 1,625 tỷ USD.

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu là vào tháng 8/2011. Địa điểm triển khai Dự án là tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.