(BĐT) - Mới đây, HĐQT CTCP Giống cây trồng Trung Ương (Mã CK: NSC) đã quyết định thông qua phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 15,28 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến sẽ chi hơn 22,9 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Trong đó, CTCP PAN FARM là cổ đông lớn nhất, chiếm 75% tỷ lệ sở hữu, tương đương 11,47 triệu cổ phiếu sẽ nhận được 17 tỷ đồng cổ tức.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 605 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng; tăng lần lượt 14% và 2% so với cùng kỳ năm 2016.

Tính đến cuối tháng 9/2017, Công ty còn 217 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 331 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.