• NPSC khẳng định không có khuất tất trong lựa chọn nhà thầu

    13/02/2020 10:00

    (BĐT) - Báo Đấu thầu nhận được phản ánh, 3 gói thầu do Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa làm chủ đầu tư vừa làm bên mời thầu đã thiếu minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu. NPSC nói gì về phản ánh này?

chuyên đề

Kết nối đầu tư