Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã: NVL) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 .

Theo đó, NVL sẽ thông qua phương án chào bán riêng lẻ 80 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 30.000 đồng/cp và tối đa là 90.000 đồng/cp.

Như vậy, nguồn vốn huy động của NVL nằm trong khoảng từ 2.400 tỷ đến 7.200 tỷ đồng. Mục đích sử dụng là tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung vốn cho công ty con và công ty liên kết, mua cổ phần và vốn góp trong các công ty khác, thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ và mục đích chung khác.

Theo Bnews