• Quy định các trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng

    25/01/2021 08:00

    (BĐT) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, trong đó quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) bao gồm: tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
  • Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất: Nên nới thời hạn và mở rộng đối tượng

    18/03/2020 10:00

    (BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, nười dân khắc phục khó khăn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nên nới thời hạn gia hạn và bổ sung thêm đối tượng được thụ hưởng chính sách.

chuyên đề

Kết nối đầu tư