(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước (thông qua Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp) đã chuyển vào ngân sách nhà nước (NSNN) tổng số tiền là 6.500 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Lũy kế từ năm 2016 đến tháng 6/2020 (24/6/2020), đã chuyển 211.500 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp (Quỹ) vào NSNN (chiếm 85% kế hoạch), năm 2020 còn phải chuyển 38.500 tỷ đồng từ Quỹ vào NSNN.

Về tình hình thoái vốn, trong 6 tháng đầu năm 2020, các tập đoàn, tổng công ty thực hiện thoái vốn với giá trị 601 tỷ đồng, thu về 1.110 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2016 - tháng 6/2020, đã thoái 25.458 tỷ đồng, thu về 172.434 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 99 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 với giá trị 4.791 tỷ đồng, thu về 9.216 tỷ đồng.

Với các doanh nghiệp ngoài danh mục theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg, đã thoái 3.785 tỷ đồng vốn nhà nước, thu về 110.392 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 16.880 tỷ đồng, thu về 52.825 tỷ đồng.