(BĐT) - Tại Báo cáo vừa gửi đến Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện Nghị quyết 25/2016/QH14 và Nghị quyết 26/2016/QH14, trong giai đoạn 2016 - 2019, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước (thông qua Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp) chuyển vào ngân sách nhà nước 205.000 tỷ đồng. Số tiền đã chuyển các năm 2016, 2017, 2018, 2019 lần lượt là 30.000 tỷ đồng; 60.000 tỷ đồng; 65.000 tỷ đồng và 50.000 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong năm 2020, Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp còn phải chuyển về ngân sách 45.000 tỷ đồng.

Về thoái vốn, từ năm 2016 đến tháng 4/2020, số vốn nhà nước tại các doanh nghiệp được thoái là 25.172 tỷ đồng, thu về 171.865 tỷ đồng. Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 98 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị 4.788 tỷ đồng, thu về 9.206 tỷ đồng.

Những đơn vị còn nhiều doanh nghiệp phải thoái vốn với giá trị lớn là: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng (còn 8/11 tổng công ty cổ phần); Hà Nội (còn 31/34 doanh nghiệp).