(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15/11/2017, qua kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), toàn lực lượng kiểm tra của hải quan đã thực hiện 7.690 cuộc KTSTQ. 

Qua đó, đã nộp ngân sách 1.783 tỷ đồng, đạt 85% chỉ tiêu năm 2017, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là hơn 2.012 tỷ đồng.

Trong tháng 12/2017, Cục KTSTQ sẽ tập trung kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan năm 2017.