(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) thông qua kế hoạch trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,38%. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/5 và ngày thanh toán là 30/6.

Với 285,27 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phải trả tổng cộng 124,95 tỷ đồng trong đợt chia cổ tức này.

Trước đó, trong quý I/2021, Nam Long ghi nhận doanh thu đạt 235,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 366,3 tỷ đồng, lần lượt bằng 56,7% và 313,1% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, Nam Long đặt kế hoach doanh thu đạt 4.963 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.367 tỷ đồng, lần lượt tăng 123% và 61% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Nam Long hoàn thành được 26,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của Nam Long tăng 44,9% so với đầu năm lên 19.762,4 tỷ đồng.