(BĐT) - UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có tờ trình về việc xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, Dự án được xây dựng tại xã Bắc Sơn và Lợi Hải, huyện Thuận Bắc nhằm khai thác tổng hợp nguồn nước từ suối Kiền Kiền. Trong giai đoạn 2016 - 2020, đầu tư cụm công trình Kiền Kiền, cụm công trình Lợi Hải và các công trình phụ trợ; sau năm 2020 sẽ đầu tư hệ thống kênh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 254,3 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích 86,85 ha, trong đó diện tích đất ngoài lâm nghiệp là 74,52 ha, diện tích thuộc quy hoạch rừng đặc dụng là 12,33 ha (đang thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa). Theo quy định hiện hành, Dự án cần phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng đối với 12,33 ha này để triển khai Dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa Dự án vào hoạt động nhằm khai thác tổng hợp nguồn nước từ suối Kiền Kiền, UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích khác đề thực hiện Dự án.