Trong số 422 ha đất được điều chỉnh, đưa ra khỏi dự án muối, trước đây đã có hơn 239 ha chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng với kinh phí hơn 26 tỷ đồng và hơn 182 ha chưa quy chủ sử dụng đất.
Ninh Thuận điều chỉnh đưa 422 ha đất làm muối ra khỏi dự án. Ảnh minh họa: TTXVN

Ninh Thuận điều chỉnh đưa 422 ha đất làm muối ra khỏi dự án. Ảnh minh họa: TTXVN

Để việc phát triển sản xuất muối của tỉnh được ổn định, UBND tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất, điều chỉnh đưa 422 ha đất làm muối khu vực phía Tây Bắc của huyện Thuận Nam ra khỏi dự án muối Quán Thẻ, đảm bảo các mục tiêu, quy mô được xác định tại Quyết định 2037/QĐ-BNN-CN ngày 6/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 318/TB-VPCP ngày 7/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh rà soát, xử lý điều chỉnh quy mô, quy hoạch dự án muối Quán Thẻ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện Thủy công thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án.

UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền. Qua đó để tỉnh có cơ sở quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong quy hoạch phát triển sản xuất muối của cả nước.

Trong số 422 ha đất được điều chỉnh, đưa ra khỏi dự án muối, trước đây đã có hơn 239 ha chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng với kinh phí hơn 26 tỷ đồng và hơn 182 ha chưa quy chủ sử dụng đất, chưa bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa thi công.

Theo ông Vĩnh, với diện tích đã chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đang định hướng quy hoạch đầu tư năng lượng sạch. Khi đó nhà đầu tư dự án có trách nhiệm hoàn trả lại kinh phí đã chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng cho nhà nước.

Như vậy, toàn bộ diện tích đồng muối Quán Thẻ sau khi điều chỉnh sẽ còn lại hơn 2.127 ha (trước đây diện tích quy hoạch thực hiện dự án là hơn 2.549 ha).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Trịnh Minh Hoàng cho rằng, việc điều chỉnh đưa hơn 422 ha đất ra khỏi dự án muối Quán Thẻ là đúng bởi nhiều năm qua, việc kiểm tra, quy chủ sử dụng đất cho 48 hộ tại khu vực phía Tây Bắc này gặp rất nhiều khó khăn.

Lý do là nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và phạm vi ranh giới đất do các hộ dân kê khai khó xác định, chồng lấn, hiện trạng sử dụng đất trước đây không còn…. nên từ trước đến nay, khu vực này luôn diễn ra tình trạng người dân tranh giành đất, khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Để phát huy hiệu quả đồng muối và tiềm năng lợi thế của tỉnh, UBND tỉnh Ninh Thuận đang định hướng quy hoạch phát triển sản xuất muối kết hợp làm năng lượng sạch, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh đi lên.

Theo TTXVN