(BĐT) - Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu cung cấp thuốc năm 2020 của Sở này.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 6/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi 5 gói thầu cung cấp thuốc gồm: Gói thầu số 1 Thuốc generic (giá gói thầu 304,685 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu 7,895 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu (giá gói thầu 64,919 tỷ đồng); gói thầu số 4: vị thuốc cổ truyền (giá gói thầu 1,927 tỷ đồng); Gói thầu số 5 Gói thầu vắcxin (giá gói thầu 1,869 tỷ đồng).