Từ 1/7/2021 khi Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực, có 9 trường hợp công dân bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 24 của Luật này.
Những trường hợp công dân bị xóa đăng ký thường trú từ 1/7/2021 ảnh 1