(BĐT) - Có đến 8 gói thầu mua sắm tập trung tại TP.HCM đang bị vướng do sự thiếu hợp tác của chính các đơn vị sử dụng tài sản. Các đơn vị này đã không chịu ký hợp đồng, gây mất thời gian của nhà thầu trong việc bàn giao tài sản hoặc viện đủ lý do để tự thực hiện… 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Thái độ này đi ngược lại thỏa thuận khung, cũng như các quy định về đấu thầu, về mua sắm tài sản tập trung. 

Không chịu ký hợp đồng, gây khó dễ cho nhà thầu

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM cho biết, nhiều gói thầu do đơn vị này được giao tổ chức mua sắm tập trung đang gặp khó khăn do chính các đơn vị sử dụng chậm trễ trong việc thực hiện theo thỏa thuận khung đã ký. Theo báo cáo của các nhà thầu, đến hết ngày 5/2/2018, hàng loạt gói thầu mua sắm tập trung tại TP.HCM chưa thể bàn giao toàn bộ số lượng tài sản cung cấp theo thỏa thuận khung.

Có thể kể đến Gói thầu số 3 Cung cấp, lắp đặt máy vi tính để bàn thuộc Dự toán Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế, Công ty TNHH Khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang trúng thầu có số lượng tài sản cung cấp theo thỏa thuận khung là 757 bộ. Gói thầu này vẫn còn 105 bộ máy vi tính chưa thể giao cho đơn vị sử dụng, trong đó có 60 bộ là của các đơn vị không chịu ký hợp đồng.

Gói thầu số 4 Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa không khí thuộc Dự toán Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế cũng do Nhà thầu Đệ Nhất Phan Khang trúng thầu, cần cung cấp 626 tài sản theo thỏa thuận khung. Đến nay, vẫn còn 45 tài sản chưa thể bàn giao, trong đó có 17 tài sản là của các đơn vị không chịu ký hợp đồng.

Đặc biệt, tại Gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy vi tính để bàn thuộc Dự toán Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của thành phố năm 2017 yêu cầu cung cấp 8.617 tài sản thì đến nay nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Thế giới Công nghệ mới bàn giao được 3.726 tài sản. Trong số 4.891 tài sản chưa được bàn giao thì có 1.165 tài sản là của đơn vị không và chưa ký hợp đồng.

Nhà thầu Công ty TNHH MTV Thế giới Công nghệ cũng đang mệt mỏi với Gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy điều hòa không khí thuộc Dự toán Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Thành phố năm 2017 khi yêu cầu của thỏa thuận khung phải cung cấp 3.073 bộ thì đến nay mới chỉ bàn giao được 1.561 bộ. Trong 1.512 bộ chưa thể bàn giao thì có đến 1.090 bộ là của đơn vị không và chưa ký hợp đồng.

Một loạt gói thầu khác được tổ chức mua sắm tập trung như: Cung cấp, lắp đặt máy photocopy; Cung cấp, lắp đặt máy vi tính để bàn… tại TP.HCM cũng đang trong tình trạng tương tự với rất nhiều tài sản mà nhà thầu chưa thể bàn giao. 

Chưa thực hiện nghiêm túc thỏa thuận khung

Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM, nguyên nhân lớn nhất dẫn tới việc chậm bàn giao tài sản cho đơn vị sử dụng là do một số đơn vị không hoặc chưa ký hợp đồng. Ngoài ra, một số đơn vị chưa hẹn ngày giao cụ thể hoặc yêu cầu giao thành 2 đợt nên chưa giao đủ. Có một số gói thầu, một số đơn vị vừa được bổ sung thêm, nhà thầu đang triển khai ký hợp đồng, bàn giao tài sản…

Bên cạnh đó còn có tình trạng, sau khi Trung tâm ký thỏa thuận khung với nhà thầu, một số đơn vị sử dụng tài sản đã từ chối mua tài sản, một số lại yêu cầu điều chỉnh giảm số lượng tài sản với nhiều lý do khác nhau như kinh phí không còn, không còn nhu cầu… hay đề nghị thay đổi cấu hình so với cấu hình đã đăng ký trước đó với bên mời thầu.

“Một số đơn vị hành chính sự nghiệp tự chủ tài chính khi nhận được Văn bản số 6205/BTC-QLCS ngày 5/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguồn kinh phí mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đã cố tình tìm đủ lý do không mua để sang năm 2018 tự thực hiện. Một số đơn vị lại cố tình kéo dài thời gian giải ngân tài chính cho nhà thầu mặc dù đã ký biên bản nghiệm thu”, ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM chia sẻ.

Trước những vướng mắc nêu trên, đơn vị được giao tổ chức triển khai công tác mua sắm tập trung đã có kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các đơn vị đầu mối và đơn vị sử dụng tài sản phải nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung thỏa thuận khung đã được ký với nhà thầu, ký hợp đồng với nhà thầu theo đúng thời hạn quy định. Đồng thời phải tiếp nhận tài sản khi được bàn giao, thanh toán cho nhà thầu đúng tiến độ hợp đồng.