(BĐT) - Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh (Doing Business) 2019 của Ngân hàng Thế giới (WB), New Zealand được xếp hạng là quốc gia có chỉ số thuận lợi kinh doanh tốt nhất, đạt 86,59 điểm.
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới

Chỉ số thuận lợi kinh doanh nói lên đánh giá các quy tắc ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh, không phản ánh trực tiếp những trạng thái chung như quốc gia ở cạnh một thị trường lớn, đặc trưng cơ sở hạ tầng, lạm phát hoặc tội phạm.

Thứ hạng của một quốc gia/vùng lãnh thổ được đánh giá dựa trên giá trị trung bình của 10 chỉ số sau: Khởi sự doanh nghiệp, Đăng ký giấy phép kinh doanh, Chi phí thuê nhân công và tình trạng khan hiếm lao động, Đăng ký quyền sở hữu, Mức khấu trừ tín dụng, Mức độ bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, Gánh nặng thuế phải trả, Hoạt động thương mại dọc và xuyên biên giới, Mức thực thi các hợp đồng, Chấm dứt kinh doanh.  

Dưới đây là những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới, theo WB.

Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 1
20. Mauritius Islands - Điểm số: 79,58
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 2
19. Latvia - Điểm số: 79,59
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 3
18. Australia - Điểm số: 80,13
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 4
17. Phần Lan - Điểm số: 80,35
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 5
16. Estonia - Điểm số: 80,5
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 6
15. Malaysia - Điểm số: 80,6
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 7
14. Lithuania - Điểm số: 80,83
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 8
13. Đài Loan - Điểm số: 80,9
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 9
12. Thụy Điển - Điểm số: 81,27
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 10
11. UAE - Điểm số: 81,28
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 11
10. Macedonia - Điểm số: 81,55
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 12
9. Vương quốc Anh - Điểm số: 82,65
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 13
8. Mỹ - Điểm số: 82,75
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 14
7. Na Uy - Điểm số: 82,95
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 15
6. Georgia - Điểm số: 83,28
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 16
5. Hàn Quốc - Điểm số: 84,14
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 17
4. Hong Kong - Điểm số: 84,22
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 18
3. Đan Mạch - Điểm số: 84,64
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 19
2. Singapore - Điểm số: 85,24
Những nơi có môi trường kinh doanh tốt nhất trên thế giới ảnh 20
1. New Zealand - Điểm số: 85,59