24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD quý trước.
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ
Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 1

Các công ty Mỹ đang điên cuồng tích trữ tiền mặt. Trong quý II, 24 công ty lớn nhất nước này đã tích được khối tiền mặt lên tới hơn 1.000 tỷ USD, tăng 1,63% so với quý trước, theo số liệu của Bank of America. Tuy vậy, hơn 80% số tiền này đang được để ngoài Mỹ. Dưới đây là 10 công ty có khối tiền mặt lớn nhất.

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 2

1. Apple
Tổng tiền mặt: 261,5 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 246 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +36%

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 3

2. Microsoft
Tổng tiền mặt: 133 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 127,9 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +14,93%

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 4

3. Alphabet
Tổng tiền mặt: 94,7 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 57,9
Diễn biến cổ phiếu năm nay: hạng A: +14,21%
Hạng C: +15,26

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 5

4. Cisco
Tổng tiền mặt: 68 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 65,1 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -0,01%

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 6

5. Oracle
Tổng tiền mặt: 66,1 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 54,4 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +25,59%

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 7

6. General Electric
Tổng tiền mặt: 44,1 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 34,3 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -22,57%

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 8

7. Amgen
Tổng tiền mặt: 39,2 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 37,4 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +11,26%

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 9

8. Qualcomm
Tổng tiền mặt: 37,8 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 27,8 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -20,97%

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 10

9. Gilead Sciences
Tổng tiền mặt: 36,6 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 30,8 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: -2,17%

Những công ty nhiều tiền nhất nước Mỹ ảnh 11

10. Coca-Cola
Tổng tiền mặt: 27,2 tỷ USD
Tiền để ở nước ngoài: 23,8 tỷ USD
Diễn biến cổ phiếu năm nay: +9,34%

Theo VnExpress