(BĐT) - Theo Công ty CP Nhựa Việt Nam, năm 2016, Công ty phấn đấu sản xuất kinh doanh có lãi với doanh thu đạt 300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng.

Năm 2015, mặc dù có cải thiện đáng kể so với năm 2014, tuy nhiên toàn Công ty bị lỗ 778 triệu đồng và doanh thu sụt giảm mạnh. Theo lý giải của Công ty CP Nhựa Việt Nam, nguyên nhân doanh thu sụt giảm mạnh là do biến động về giá nguyên liệu nhập khẩu, sức cạnh tranh yếu và mất nguồn thu từ làm đại lý độc quyền kinh doanh mảng BOPP với Nhựa Youlchon Vina.

Riêng công ty mẹ, khoản lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2015 là 173,6 tỷ đồng. Nguyên nhân thua lỗ chủ yếu là do các khoản đầu tư không hiệu quả trước đây và dùng vốn ngắn hạn đầu tư dài hạn vào các công ty liên doanh, liên kết làm mất cân đối tài chính.

Để khắc phục tình trạng này, ông Lê Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cho biết, Công ty mẹ sẽ quyết tâm thực hiện tái cơ cấu để không còn mất cân đối tài chính và để có lãi.

Trước mắt, Công ty sẽ ưu tiên giải quyết mất cân đối tài chính bằng cách trả các khoản nợ ngắn hạn, giảm áp lực lãi vay. Trong tháng 4, VNP đã khắc phục được một phần việc “bí” nguồn vốn thông qua việc bán 2 tòa nhà với tổng trị giá 141 tỷ đồng, bao gồm: Tòa nhà 38A Ngô Quyền (Hà Nội) với giá 120 tỷ đồng và Tòa nhà 630 Giải Phóng (Hà Nội) với giá 21 tỷ đồng.

Năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn tại một số công ty liên doanh, liên kết và giải quyết tồn đọng các năm trước.