(BĐT) - Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong vừa thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền, với tỷ lệ 10%.

Với hơn 98 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự kiến cần chi ra khoảng 98 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/6, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/6. Công ty chưa chốt ngày thanh toán. 

Quý I/2020, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 960 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 6% lên mức 76 tỷ đồng. Như vậy, Công ty hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 18% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.