(BĐT) - Công ty CP Nhựa Đồng Nai dự kiến chào bán gần 10 triệu cổ phiếu với giá 20.698 đồng/CP, số tiền ước tính thu được là gần 207 tỷ đồng.

Mục đích phát hành tăng vốn để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/9, thời gian chuyển quyền mua từ 8 - 27/10, và ngày đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ 8 - 30/10.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.526 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 240% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, sau nửa đầu năm, Công ty hoàn thành 600% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.