(BĐT) - Trong báo cáo tài chính bán niên 2016 sau soát xét, kiểm toán lại một lần nữa đưa ý kiến ngoại trừ về khoản mục Thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) bị truy thu. 
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, số tiền Nhựa Bình Minh bị Cục Thuế TP.HCM truy thu từ năm 2013 là 71,4 tỷ đồng. Công ty đã tạm nộp số tiền nói trên, nhưng hạch toán vào khoản mục phải thu khác, chờ khiếu nại lên các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn đang bị “treo”, Nhựa Bình Minh vẫn chưa được hoàn số tiền thuế truy thu nói trên. Nhựa Bình Minh cho biết, mặc dù đã có các công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc xử lý ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế TP.HCM vẫn không thống nhất với Công ty về số tiền được hoàn lại. Hai bên vẫn đang trong quá trình làm việc.

71,4 tỷ đồng nói trên là số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Nhựa Bình Minh được ưu đãi do niêm yết lần đầu trong giai đoạn 2004 - 2006.