(BĐT) - Công ty CP Nhựa Bình Minh đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2020. Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp tăng gần 15% lên 291,6 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Nhựa Bình Minh lãi ròng 110,8 tỷ đồng, tăng 17%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 4.685 tỷ đồng tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 522,6 tỷ đồng tăng 23,6% so với năm 2019.

Năm 2020 Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu đạt 4.560 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 582 tỷ đồng. Theo đó kết thúc năm 2020 Nhựa Bình Minh đã hoàn thành vượt 2,7% doanh thu và 12,8% mục tiêu lợi nhuận.