(BĐT) -  HĐQT Công ty CP Nhựa Bình Minh vừa quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2020 với tỷ lệ 28,4% (1 cổ phiếu được nhận 2.840 đồng).

Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Công ty dự chi để tạm ứng cổ tức là hơn 232 tỷ đồng. Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 10/2020.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 4.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 582 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 10% so với thực hiện năm 2019; tỷ lệ cổ tức tối thiểu năm 2020 là 50%.

Trong nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 2.270,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 257 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,7% và 23,4% so với cùng kỳ 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2020, Công ty hoàn thành được 55,1% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.