(BĐT) - Báo cáo về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp ngành xây dựng trong tháng 10 và 10 tháng năm 2016, Bộ Xây dựng vừa cho biết, giá trị sản xuất kinh doanh tháng 10 ước đạt 13.031 tỷ đồng, 10 tháng năm 2016 ước đạt 127.440 tỷ đồng, bằng 78,7% so với kế hoạch năm 2016, bằng 105,1% so với cùng kỳ năm 2015.
Nhu cầu xi măng năm 2016 ước tính khoảng 75 - 77 triệu tấn, tăng 3,2 - 6% so với 2015. Ảnh: Hiệp Phước

Nhu cầu xi măng năm 2016 ước tính khoảng 75 - 77 triệu tấn, tăng 3,2 - 6% so với 2015. Ảnh: Hiệp Phước

Cụ thể, giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 10 đạt 4.392 tỷ đồng, 10 tháng năm 2016 đạt 46.530 tỷ đồng, bằng 78,6% so với kế hoạch năm 2016, bằng 102,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam) ước thực hiện tháng 10 đạt 5.636 tỷ đồng, 10 tháng năm 2016 đạt 53.151 tỷ đồng, bằng 81,6% so với kế hoạch năm 2016, bằng 119,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Liên quan đến sản xuất vật liệu xây dựng, theo Báo cáo, căn cứ dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu xi măng năm 2016 khoảng 75 - 77 triệu tấn, tăng 3,2% - 6% so với năm 2015. Trong đó, tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 59 - 60 triệu tấn, tăng 4,5% - 6,3%; xuất khẩu 16 - 17 triệu tấn, tương đương năm 2015.

Bộ Xây dựng đánh giá, ước thực hiện tháng 10, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 5,69 triệu tấn; thực hiện 10 tháng năm 2016, ước đạt 49,17 triệu tấn, bằng 107,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 10/2016, sản lượng xi măng tiêu thụ nội tăng mạnh so với tháng 9 do nhiều công trình xây dựng được triển khai.