(BĐT) - Báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong nước của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 8, có 723 đợt đăng ký phát hành TPDN với tổng giá trị hơn 127.092 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, có 1.354 đợt phát hành TPDN với tổng giá trị hơn 237.729 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kết quả, trong tháng 8, có 172 đợt phát hành của 37 doanh nghiệp thành công, huy động được 38.399 tỷ đồng, tương đương 30,21% giá trị đăng ký. Doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản tiếp tục dẫn đầu trong hoạt động phát hành trái phiếu với tổng giá trị phát hành trong tháng 8 lần lượt đạt 10.038 tỷ đồng (kỳ hạn bình quân 3,54 năm) và 11.670 tỷ đồng (kỳ hạn bình quân 4,26 năm). Trong khi đó ngành sản xuất chỉ huy động thành công 2.650 tỷ đồng và ngành dịch vụ là khoảng 6.826 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp có lượng phát hành lớn trong tháng 8 là Công ty TNHH SAIGON GLORY với 5.000 tỷ đồng, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) với 1.900 tỷ đồng, Ngân hàng BIDV là 1.837 tỷ đồng,…