(BĐT) - Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 với kết quả doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.074 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp tăng trưởng 63%, đạt 78,2 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hoạt động tài chính và tổng chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp của Nhôm Lâm Đồng trong 6 tháng đầu năm 2021 không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả Công ty lãi ròng 33,2 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Nhôm Lâm Đồng đạt 1.034 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 69%. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty ở mức 2,2 lần.